O NÁS   PRODUKTY   REFERENCIE   AKCIE   E-SHOP   KONTAKT
 

Plynové kotly JUNKERS

Jednoduché vysvetlenie princípu kondenzačných zariadení

Kondenzačné zariadenia sa vyznačujú vysokým stupňom účinnosti. Ale čo sa v skutočnosti skrýva za kondenzačnými kotlami spoločnosti Junkers? Čítajte ďalej a dozviete sa viac.

Základ kondenzačných zariadení

Kondenzačné zariadenia umožňujú znížiť spotrebu plynu a zároveň chrániť životné prostredie. Na získavanie tepla totiž využívajú energiu, ktorá sa uvoľňuje kondenzáciou vznikajúcej vodnej pary.

  • minimalizujú sa straty spalín,
  • strata tepla je minimálna.
  • úspora energie je významná.

Princíp fungovania kondenzačných zariadení

Vodík obsiahnutý v palive sa pri spaľovaní spája s kyslíkom vo vzduchu zo spaľovania, čím vzniká para. Para obsahuje tepelnú energiu, ktorá sa pri bežných vykurovacích zariadeniach stráca pri odvode horúcich spalín cez komín.

Kondenzačné zariadenia túto energiu využívajú, a to tak, že sa para natoľko ochladí, že sa z nej opäť stane voda. Tento proces nazývame kondenzácia. Na ochladenie pary sa zvyčajne využíva teplota spiatočky vykurovacieho systému. Fungovanie tohto princípu je podmienené tým, že teplota spiatočky musí byť nižšia než 57 °C, pretože až vtedy sa z pary opäť stáva voda.

Kondenzačné zariadenia využívajú toto uvoľnené teplo uvoľňujúce sa pri kondenzácii na vykurovanie a umožňujú to špeciálne tepelné výmenníky plynových kotlov Junkers. Predpokladom inštalácie kondenzačného kotla je komín odolný voči vlhkosti alebo zvláštne príslušenstvo na odvod spalín.

Úžitkový stupeň kondenzačných zariadení

Energia obsiahnutá v palive sa privádza do vykurovacieho systému bez strát v podobe tepelnej energie, čím možno dosiahnuť 100 % účinnosť.
Napríklad pri zemnom plyne sa stráca 11 % energie, ak sa nevyužije energia viazaná vo vodnej pare. Inak povedané možno dodatočne využiť až 11 % energie, ak sa využije teplo viazané vo vodnej pare. Takže dodatočne k 100 % maximálne využiteľnej energie sa využije aj tepelná energia z vodnej pary.

  • normovaný stupeň využitia 109 percent,
  • možno dosiahnuť normovaný stupeň využitia až 111 percent.
  • viac než 97 percent energie viazanej v plyne sa premení na tepelnú energiu.

Pri inštalácii kondenzačných zariadení v novostavbe sa môžete už vopred usilovať o čo najefektívnejšie využitie energie, napríklad optimálnym zateplením budovy, vhodnou hydraulikou vykurovania a presne vypočítanou plochou, ktorú chcete vykurovať.

Účinné využitie v staršej budove a v novostavbe

Predpokladom uplatnenia kondenzačných zariadení v staršej budove je čo najnižšia teplota spiatočky vo vykurovacom systéme. Bez príslušného zateplenia treba počas doby prevádzky počítať s obmedzenou úžitkovou hodnotou kondenzačného zariadenia. Po vhodnom zateplení a znížení teploty vykurovacieho média možno kondenzačné zariadenia využívať takmer celý rok!

 
 
Adresa predajne:
Komenského 18
031 01 L. Mikuláš

O NÁS  .  PRODUKTY  .  REFERENCIE  .  AKCIE  .  KONTAKT
Copyright © TATRATHERM 2012
Design by ARTLANDIA